اجاق گاز صفحه ای جنرال پارس مدل Pars Glass 5F

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای  مدل Pars Glass 5F یک محصول اقتصادی با قیمت رقابتی می باشد. این محصول دارای جرقه زن خودکار می باشد. شیشه این محصول مقاوم تا دمای 600 درجه حرارت می باشد.سر شعله های ساباف بهینه سوز و شبکه های چدنی کارایی و زیبایی قابل قبولی به این محصول داده است.